Naprapati

Naprapati innebærer å diagnostisere, behandle og rehabilitere smertetilstander og funksjonelle problemer i ledd og muskler.

Hva er naprapati?

Naprapati innebærer å diagnostisere, behandle og rehabilitere smertetilstander og funksjonelle problemer i ledd og muskler.

Behandlingen bygger på ortopedisk medisin kombinert med god kunnskap om bevegelsesapparatets oppbygning og funksjon. Denne tanken ligger til grunn for naprapatien og kan betegnes som selve kjernen. Ordet naprapati betyr å korrigere årsak til lidelse.

Naprapatene gir manuell behandling av muskel- og leddplager. Naprapatene er i stor grad engasjert i klinisk arbeid med direkte pasientbehandling og er selvstendige i diagnostikk, undersøkelse, behandling og forebygging av biomekaniske feilfunksjoner og smertetilstander i muskel- og leddsystemet.

Naprapater er i dag den største gruppen innen avansert manuellmedisin i Norden. I Norge, Sverige og Finland finnes det drøyt 1700 yrkesaktive naprapater. I dag er det over 400 naprapater i Norge. Alle er medlemmer i Norges Naprapatforbund (NNF) og i tillegg registrert i registeret over alternative utøvere i Brønnøysundregisteret. I Sverige er det Svenske Naprapatforbundet naprapatenes organisasjon og i Finland er det tilsvarende finsk naprapatforbund. Det er også en felles organisasjon, IFONA.

Historie

Dr. Oakley Smith

Naprapatien ble grunnlagt 1907 av Dr. Oakley Smith (1880-1967). Smith var utdannet kiropraktor, men gikk tidlig bort fra subluksjationensteorien (at ryggvirvlene hopper ut av ledd). Han mente at det var forkortning eller skade av connective tissue (støtte og bindevev), ikke subluksasjoner, som var årsaken til smertetilstander og endret bevegelsesfunksjon i såvel ryggradens ledd som i de perifere leddene. Smith utviklet et spesifikt system for å behandle, samt et system for å kartlegge og dokumentere undersøkelsesfunn basert på de nye teoriene: Naprapati

Smiths teknikker var også påvirket av manuelle teknikker han hadde lært seg under en studiereise til Europa, til Bøhmen (Tsjekkia). Han oppsøkte etter reisen bøhmiske utvandrere i USA for å lære mer om deres behandlingsmetoder som var kalt napravit.

I ca 1905 flyttet Smith til Chicago og ga behandlingsformen navnet naprapati, av det tsjekkiske ordet «napravit» som betyr å korrigere. Endelsen «pati» kommer av det greske ordet «pathos», som betyr lidelse. Naprapati skulle bety «å korrigere årsak til lidelse». Smith startet så en naprapatutdanning, Chicago School of Naprapathy, i 1907.

I 1970 startet den første naprapaten i Sverige, Björn Jonsson, senere Björn J:son Berg (1943 – 2021), Naprapathögskolan i Stockholm. Han hadde sin bakgrunn fra sine naprapatstudier i Chicago hvor en av hans lærere var selveste Oakley Smith. Naprapatutdannelsen i Stockholm preges av det brede synet på oppkomsten av muskel- og skjelettsystemets plager som Smith grunnla med sin forskning om connective tissue. Denne måten å se det på, kombinert med åpenhet for ny forskning ledet til en kraftig utvikling av virksomhetsområdet naprapati. Det å ikke bare behandle symptomene, men å søke årsaken til pasientens problem, slik som for Smith gjorde, har hele tiden vært sentralt. Dette har ledet til at naprapatene har et bredt behandlingsarsenal der behandlingsteknikker som manipulasjon og mobilisering kombineres med mykdelsteknikker som massasje og tøyning.

I 1975 ble det finske naprapatforbundet etablert.  I Finland tilbys naprapat-utdanning med Mastergrad ved University of Applied Sciences i Sørøst-Finland, XAMK Kotka-kontoret.

Den første naprapaten begynte i Norge på begynnelsen av 1980-tallet. Norges Naprapatforbund ble etablert i 1993. Året etter, i 1994, fikk naprapatene autorisasjon i Sverige og Finland. 

Som det framgår av historikken er naprapati ikke noe nytt påfunn, eller oppstått som en blanding av forskjellige behandlingsformer, men har alltid vært et eget selvstendig yrke, som i utgangspunktet har hatt sitt eget diagnostiske system og egne behandlingsteknikker.