Helseforsikring

De fleste helseforsikringer dekker naprapatbehandling. Mange har denne forsikringen gjennom jobber sin.

Kontakt ditt forsikringsselskap og sjekk det opp i dag!

Samarbeidsavtaler per dags dato

Trygg
Vertikal Helse
Storebrand
if
Gjensidige
Falck