Piriformissyndromet

Tilstanden skyldes en nerveinnklemming.
Piriformissyndromet oppstår ved en irritasjon av n. ischiadicus der hvor den går ut av bekkenet på fremsiden av eller gjennom musculus piriformis, en dyp setemuskel.

Lidelsen oppstår oftest hos veltrente personer med kort, kraftig og dårlig uttøyd muskulatur, men forekommer også hos ikke-idrettsutøvere.
Piriformissyndromet er karakterisert ved smerter ved sitteknuten, som ofte kommer i sittende stilling med lett flekterte hofter (eks. bilkjøring).

Det foreligger ingen internasjonal enighet om diagnostiske kriterier.

Hva du kan gjøre:
– tøye setesmuskulaturen:

Naprapaten kan også hjelpe deg med å få strekk på muskelen og få i gang sirkulasjonen. Det er etter vår oppfatning at justering av bekken og hofteledd vil påvirke muskelen til en bedre funksjon.

Kilder

  • Cass SP. Piriformis syndrome: a cause of nondiscogenic sciatica.
  • Curr Sports Med Rep. 2015 Jan;14(1):41-4.

Video øvelser

Trenger du behandling?

Vi kan hjelpe deg.

Del gjerne

Facebook
Email