Overbelastning

En vanlig årsak til smerter som kommer i sammenheng med fysisk aktivitet, er brå overganger i belastninger. Det kan være i forhold til mengde, intensitet, hvile, ny type aktivitet og ytre belastning som nytt underlag, temperatur, stress, tanker.

Eksempler er man går fra å trene lite eller ingenting i en eller flere uker, til å brått trene mye neste uke eller uker. Det kan også være å gå fra å utøve en fysisk aktivitet med rolig intensitet til brått å trene med høy intensitet. Et annet eksempel kan være at man trener tre ganger i uka annenhver dag, dvs har en dag hvile, og neste uke trener tre dager etter hverandre. Det kan også være at man trener med lik intensitet og mengde, men går fra å gjøre en kjent aktivitet til en helt ny aktivitet. Mangelfull oppvarming er også et eksempel på brå overgang i belastning, samme som endring i utstyr og underlag. Mange har også opplevd at man en periode på kort tid har mye stress, tanker, påkjenninger utenom trening, som vil gjøre at totalbelastningen brått blir større.

Årsaken til at disse brå overganger kan skape problem, er at nervesystemet og muskel- og skjellettapparatet ikke får tid til å tilvenne seg. Det blir vanskeligere for kroppen å finne rett motoriske program og for kroppen til å bygge seg opp igjen (sterkere enn det var) etter nedbrytning (som trening er).

Dersom du unngår brå overganger i belastning og legger merke til hvordan kroppen din responderer på den fysiske belastningen du gjør- og tar hensyn, tror vi du vil få stor glede av det.

Kilder
Gjerset, Asbjørn. Idrettens Treningslære. Bok. Gylden forlag, 2016.

Video øvelser

Trenger du behandling?

Vi kan hjelpe deg.

Del gjerne

Facebook
Email