Holdningsproblem

Med holdning, tenker vi her på kroppsholdning, hvordan ser kroppen ut sett fra siden og for/bakfra. Kan man påvirke kroppsholdning? Er det økt risiko for smerte å ha en dårlig holdning og finnes dårlig holdning?

I anatomiske atlas kan man se en loddlinje, dvs en rak linje som sett fra siden går fra toppen av hodet, «gjennom» øret, skuldra, hofta, kneet og ankelleddet. Det er ikke bevist gjennom studier at ulike typer kroppsholdninger gir økt risiko for smerter. Det er også vanskelig å finne studier som sier i hvilken grad og hvor raskt man kan påvirke holdning.

Selv om det ikke finnes studier som indikerer at det er viktig, virker det logisk for oss at det er bra med en viss balanse mellom framside og bakside, oppe og nede og høyre vs venstre side av kroppen. Befinner hodet seg gradvis lenger framfor resten av kroppen i stående hvilestilling, tror vi at den statiske belastningen for å holde hodet i denne posisjon er større, enn om hodet er nærmere likevektspunktet.

Det finnes derimot bevis for at å ha en bestemt holdning, (lik som i anatomiboken eller ei), over tid, ikke er gunstig. Vi er skapt for bevegelse. Så er det mange faktorer som spiller inn i forhold til funksjon og smerte dersom man skal se på holdning som en bidragsfaktor. Hvordan er de fysiske egenskapene hos den enkelte og hva er arbeidskravet den enkelte skal gjennom?

En øvelse som vi tror har mange positive effekter og påvirker bevissthet til hvor kroppens ulike deler befinner seg i «rommet» og dermed kroppsholdning, er «engel til vegg».

Utføres slik: still deg inntil en vegg. Forsøk å få så mye av hele kroppens bakside inntil veggen. Hælene i golvet, gjør nakken så lang du klarer. Løft deretter armene opp langs siden med kontakt til veggen så langt du klarer, sakte! Slipp sakte ned igjen og repeter minst ti ganger, gjerne daglig. Husk å puste.

Denne type av trening sammen med balansetrening, der det overordnede mål er bevegelsesfrihet sammen med kroppsbevissthet (kunnskap om hvor kroppen og dens deler befinner seg, også uten syn og hørsel til hjelp), er etter vår oppfatning gunstig for din helse og skadeforebyggende.

Kilder Anatomiske atlas

Oshima J. Mfl. Poor static balance is a risk factor for non-contact anterior cruciate ligament injury. Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery (2018) 138:1713–1718

Video øvelser

Trenger du behandling?

Vi kan hjelpe deg.

Del gjerne

Facebook
Email