Cervikogen hodepine

Cervikogen/nakkehodepine er en ensidig hodepine der man har klare holdepunkter for at smertene stammer fra nakken. Nakkehodepine er (oftest) ensidig og smerten starter som regel i nakken med utstråling mot det ene øyet eller tinningen, der den er mest intens. Den kan fremprovoseres av nakkebevegelser eller trykk på strukturer i nakken. Man kan også oppleve smerter mot skulder og arm på samme side. Styrken varierer, men pasienter med denne type hodepine opplever normalt konstant smerte. Anfallene kan vare i flere døgn.

Hva kan du gjøre?

-Denne avspenningsøvelse kan hjelpe: ligg på rygg, gjør nakken så lang du klarer å få den gjennom å presse haka mot halsen. Hold stillingen så lenge du føler for, slipp opp og register hvordan nakken kjennes ut. Husk å puste og repeter.

Hva kan naprapaten gjøre?

Vi kan vise deg flere øvelser for bla. avspenning og smidighet, gi deg råd og ikke minst ledd- og mykdelsbehandling. Massasje for avslapping og pressur for å løse opp spenninger, vil kunne hjelpe. Samme vil justering av stive ledd i nakke og brystryggen.

Les mer:

  • Mange pasienter med cervikogen hodepine har nakketraume i anamnesen, og det er økende dokumentasjon for at det kan være en årsakssammenheng
  • I øvre del av ryggmargen er det et område (trigeminocervikale nucleus) hvor sensoriske fibre fra nervus trigeminus og sensoriske fibre fra de øvre cervikale røtter kan interagere, med muligheter for at nociceptive impulser fra nakken kan oppleves i trigeminusområdet – og omvendt (referert smerte)
  • Etter hjernerystelse har man sett av interaksjonen, dvs. samhandlingen mellom de ulike hjernehalvdelene ikke fungerer like bra. Dette kan trolig være med på å trigge hodepinen når man utsettes for mye stimuli. Individuell tilpasset trening der man kontrollert trener på å samordne muskel- og leddsans med øyemotorikk og ørets balanseorgan, kan være effektivt.

Kilder

Bogduk N, Govind J. Cervicogenic headache: an assessment of the evidence on clinical diaganosis, invasive tests, and treatment. Lancet Neurol 2009; 8: 959. Obelieniene D, Bovim G, Schrader H, Surkiene D, Mickeviaiene D, Miseviaiene I et al. Headache after whiplash: a historical cohort study outside the medico-legal context. Cephalalgia 1998; 18: 559 – 64.
Biondi DM. Cervicogenic headache: a review of diagnostic and treatment strategies. J Am Osteopath Assoc 2005; 105: 16-22. pmid:15928349 Rist Pamela mfl. The Impact of Spinal Manipulation on Migraine Pain and Disability: A Systematic Review and Meta-Analysis. Headache. 2019 Apr;59(4):532-542

Video øvelser

Trenger du behandling?

Vi kan hjelpe deg.

Del gjerne

Facebook
Email